Stávka personálu letecké společnosti – mimořádná okolnost?
V minulých letech proběhla vlna stávek leteckého personálu u leteckých společností Lufthansa, Austrian Airlines, Air France, následovány několikrát Ryanair a následně Scandinavian Airlines System (SAS). Několik desístek tisíc cestujících postihli stávky leteckého dopravce a byl jim zpožděn nebo zcela zrušen let bez finanční kompenzace.

Přesto, že nařízení EC261/2004, které pojednává o právech cestujících jasně říká, že stávka je mimořádná okolnost, tak specialisti z agentur na hájení práv v letecké přepravě nemají jasné mantinely, neboť si myslí, že stávku letecké společnosti může letecká společnost ovlivnit.

Lufthansa, Air France i Austrian Airlines v minulosti finanční kompenzace za stávky leteckého personálu vypláceli, ale jakmile se do stejné situace dostal Ryanair, tak se vše obrátilo. Ryanair tvrdí, že stávka není běžná provozu a vykládá ji za mimořádnou okolnost.

Pokud se potvrdí, že stávka leteckého přepravce není mimořádnou okolností, pak miliony cestujících můžou získat finanční náhradu škody.

V dubnu se podala předběžná otázka k Evrospkému soudnímu dvoru a čeká se na správný výklad nařízení.

Podané předběžné otázky:

Je stávka pilotů, kteří jsou zaměstnáni u leteckého dopravce a jejichž přítomnost je nutná k uskutečnění letu, „mimořádnou okolností“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/20041 , pokud ke stávce nedošlo z důvodu opatření, které bylo přijato nebo vyhlášeno leteckým dopravcem, nýbrž stávku jako kolektivní akci vyhlásily a platně s ní započaly organizace zaměstnanců s cílem donutit leteckou společnost zvýšit mzdy, poskytnout výhody nebo upravit pracovní podmínky tak, aby byly splněny požadavky organizací zaměstnanců?

Jaký význam je případně třeba přikládat přiměřenosti požadavků organizací zaměstnanců a zejména skutečnosti, že požadované zvýšení mezd je výrazně vyšší než zvyšování mezd, které se obecně uplatňuje na dotčeném vnitrostátním trhu práce?

Jaký význam je případně třeba přikládat skutečnosti, že letecký dopravce přijme návrh smírného řešení vnitrostátního orgánu pro mediaci v pracovněprávních sporech, aby zamezil stávce, organizace zaměstnanců však nikoliv?
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*