Ceník inzerce na webových stránkách oLetectvi.cz a souvisejících sociálních stránkách s platností od 1.6.2020.
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Společnost je plátcem DPH.

Inzerci můžete objednat na následujícím kontaktu:
info@oLetectvi.cz

Typ reklamy3 dny14 dní30 dní
V hlavičce vedle loga (728×90)2 500,-12 000,-20 000,-
V článku (578×90)2 000,-8 500,-14 000,-
PR článek*2 500,-12 000,-20 000,-
Banner ve sloupci (různé formáty)2 000,-8 500,-14 000,-
Leaderboard/Branding2 500,-12 000,-20 000,-
Ostatní plochy1 500,-12 000,-15 000,-
Ceník

*) PR článek je text uložený v kategorii „komerční sdělení“, označený jako „komerční sdělení“
v úvodu textu, který dodá inzerent a redakce do jeho obsahu nijak nezasahuje.
Po dobu garantovanou objednávkou je umístěn na zvýrazněné pozici ve výpisu aktuálních článků na titulní straně.
Po uplynutí této doby nadále zůstává dostupný v archivu pod uvedenou kategorií.

**) Reklamních pozic je mnohem více, pro více informací nás kontaktujte.